Michelin ja Pyrowave yhdistävät voimansa muovijätteen uuden teollisen kierrätysteknologian käyttöön ottamiseksi

2020-11-24

Michelin-yhtymä ja kanadalainen Pyrowave yhdistävät voimansa nopeuttaakseen uuden, innovatiivisen muovijätteen kierrätysteknologian teollistamista. Uuden teknologian tarkoitus on kasvattaa kestävien materiaalien käyttöä Michelinin rengasvalmistuksessa, ja edelleen muussakin teollisuudessa.

Pyrowaven teknologian avulla pystytään generoimaan kierrätettyä styreeniä muovipakkauksista, eristyslevyistä ja esimerkiksi kodinkoneissa käytetyistä materiaaleista. Kierrätetty styreeni on tärkeä monomeeri[1], jota käytetään polystyreenin ja synteettisen kumin valmistuksessa. Polystyreeniä ja synteettistä kumia tarvitaan autonrenkaiden ja monien muiden kuluttajatuotteiden valmistuksessa. Pyrowave onkin äskettäin julkistanut Michelin-yhtymän kanssa tehdyn kehitysyhteistyösopimuksen.

Pyrowaven teknologian perustana on tieteellinen läpimurto, jonka ansiosta muovin kierrätyksessä voidaan käyttää mikroaaltoja. Toisin kuin nykyisissä lämpökäsittelyprosesseissa, Pyrowaven käsittelyprosessissa muunnetaan muovijäte korkealaatuisiksi raaka-aineiksi sähkön avulla. Sähkö on tällä hetkellä energiamuodoista se, jolla on eniten potentiaalia hiilineutraalisuuteen. Se parantaa tuottavuutta ja on perinteisiä teknologioita täsmällisempi prosessoimaan puhtaasti öljystä ja kaasuista saatavia raaka-aineita.

Pyrowaven ja Michelinin kehitysyhteistyösopimus synnyttää uusia arvoketjuja muovin kierrätystaloudessa. Autoala, elektroniikka ja renkaanvalmistus saavat uusia mahdollisuuksia hyödyntää kierrätettyä muovia tuotannossaan.

Teollinen demonstraattori vuonna 2023
Pyrowave ja Michelin tekevät tulevina kuukausina intensiivistä yhteistyötä nopeuttaakseen Pyrowave-teknologian teollistamista päämääränään prosessin sertifiointi ja sen kaupallinen käyttöönotto kansainvälisillä markkinoilla. Yritysten välinen kehitysyhteistyöhanke, jonka kokonaisinvestointi tulee nousemaan yli 20 miljoonaan euroon, yhdistää Pyrowaven teknologisen ja Michelinin teollisen asiantuntemuksen.

Jotta Pyrowave-teknologia voidaan nopeutetusti validoida ja sillä tuotetut materiaalit sertifioida, Michelinin ja Pyrowaven tekniset asiantuntijatiimit kehittävät yhteistyössä korkeimmat laatu- ja turvallisuusstandardit täyttävän demonstraattorin, jonka on tarkoitus olla valmis vuoteen 2023 mennessä.

Kestävien materiaalien osuus Michelinin renkaissa tulee kasvamaan ja niiden käyttö muillakin teollisuudenaloilla tulee lisääntymään
Michelin seurasi vuoden mittaisen arviointijakson aikana Pyrowaven prosessin operointia ja testasi kierrätetyn styreenin koe-eriä  renkaiden koostumuksessa. Arviointi varmisti, että polymeerien regenerointi Pyrowaven prosessissa on Michelin-yhtymän strategisen vision ja sen tuotteiden kestävyysvaatimusten mukainen teknologia.

"Kehitysyhteistyösopimuksemme on erinomainen osoitus Michelin-yhtymän kestävästä strategiasta. Sen tarkoitus on ohjata tuotantoamme käyttämään yhä kestävämpiä materiaaleja yhä enemmässä määrin renkaiden valmistuksessa, sekä tarjota uutta teknologiaa innovatiivisille kierrätyskanaville. Uskomme Pyrowave-teknologian potentiaaliin ja jaamme yhtiön näkemyksen kestävämmästä tulevaisuudesta innovaation siivittämänä", sanoo Sonia Artinian-Fredou, Michelin-yhtymän johtoryhmän jäsen ja Services & Solutions High Tech Materials -jaoston varatoimitusjohtaja.

"Yhteistyösopimuksemme merkitsee, että aloitamme teollistamisvaiheen, joka hyödyntää Michelinin teollista asiantuntijuutta ja teknista pätevyyttä. Tämä strateginen yhteistyösopimus kuvastaa kemiallisten prosessien sähköistämisen kiinnostavuutta ja potentiaalia kierrätystalouden maailmanlaajuisille toimijoille sekä ympäristö- että kaupallisten arvojen kannalta. Michelinin partnerina saamme tilaisuuden kehittää läpimurtoteknologiaa, joka tekee tulevaisuuden muovimateriaaleista aidosti kestäviä”,  sanoo Jocelyn Doucet, Pyrowaven perustajakumppani ja toimitusjohtaja.

Pyrowave
Pyrowave on edelläkävijä kemiallisten prosessien sähköistämisessä pienen hiilijalanjäljen omaavalla mikroaaltomenetelmällä. Se on myös johtava yritys mikroaaltoja käyttävän muovijätteen kemiallisen kierrätyksen alalla.  Pyrowaven teknologialla käytöstä poistetut muoviesineet ja -elementit voidaan hajottaa ja koostaa uudeksi muovimateriaaliksi, jolloin ne hyödynnetään täydellisesti. Yrityksen patentoitu, mikroaaltoihin perustuva katalyyttinen depolymerointiprosessi on maailman edistynein ja Pyrowave on sen ansiosta eturintamassa muovin uusiokäytössä. Rikkomalla muovin polymeerit molekyyleiksi, niin että tuloksena on neitseellisten raaka-aineiden kanssa identtiset nesteet ja kaasut, Pyrowaven teknologia mahdollistaa muovin loputtoman kierrätyksen ja tarjoaa kiertotaloudellisen ratkaisun muovijätteen kierrätyksen globaaliin haasteeseen. www.pyrowave.com

 

[1] Monomeeri on pieni luonnollinen tai synteettinen molekyyli, joka kykenee sitoutumaan kemiallisesti toisiin monomeereihin muodostaen polymeerin. 

Lehdistön yhteyshenkilö, Michelin Nordic, Tukholma: Lotta Wrangle
Puhelin: 46 72 250 07 40, sähköposti: lotta.wrangle@michelin.com

 

Michelin on johtava rengasvalmistaja, joka on omistautunut ihmisten ja tavaroiden liikkuvuuden edistämiseen kestävän kehityksen mukaisesti. Michelin valmistaa ja myy renkaita kaiken tyyppisiin ajoneuvoihin ja tarjoaa innovatiivisia sekä digitaalisia sovelluksia ajoneuvokalustojen hallintaan ja matkailuun. Lisäksi Michelin julkaisee matkaoppaita, hotelli- ja ravintolaoppaita sekä kaupunki- ja tiekarttoja sekä on-line että painettuina versioina. Yhtymän pääkonttori sijaitsee Clermont-Ferrandissa Ranskassa ja sillä on paikallinen organisaatio 170 maassa; henkilöstön määrä on yli 127 000. 69 rengastuotantolaitoksessaan Michelin valmisti vuonna 2019 yhteensä 200 miljoonaa rengasta. Tutkimuksesta ja tuotekehityksestä vastaa teknologiakeskus, jonka yksiköt sijaitsevat Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. (www.michelin.comwww.michelin.fi)

cjxadkp7r016p0jqwuyo6sdgj pdf

8428773ea58a2bb8 800x800ar

b612a87233ee08fe 800x800ar

99071a9e706cc27d 800x800ar

Käyttämääsi verkkoselainta ei tueta
Tämä verkkosivusto ei tue käyttämääsi verkkoselainta. Sen vuoksi kaikki toiminnot eivät välttämättä toimi aiotulla tavalla. Tämä saattaa hankaloittaa sisältöjen selaamista. Käytä tai päivitä/asenna jokin seuraavista selaimista, jotta voit käyttää tätä verkkosivustoa mahdollisimman monipuolisesti.