LÖYDÄ OIKEA RENGASLÖYDÄ OIKEA RENGAS NÄYTÄ KAIKKI RENKAATNÄYTÄ KAIKKI RENKAAT JÄLLEENMYYJÄTJÄLLEENMYYJÄT

Osto-opas

Eu:n uusi renkaiden merkintäjärjestelmä – merkittävä edistysaskel autoilijoiden eduksi

Michelin 08 maaliskuuta 2011

uusi renkaiden merkintäjärjestelmä


Uusi henkilö- ja jakeluauton renkaita koskeva merkintä tulee pakolliseksi 1. marraskuuta 2012 (Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetus (EY) N:o 1222/2009).

Uudet merkinnät antavat kuluttajille paljon selkeämpää tietoa renkaiden turvallisuudesta (märkäjarrutus) ja ympäristövaikutuksista (vierinvastus ja vierintämelu). 

Asteikko on tuttu monelle, sillä se on jo käytössä kodinkoneissa ja viime aikoina myös uusissa autoissa, mutta mitä hyötyä se tuo kuluttajalle?

Kuinka rengasmerkintää luetaan?

Polttoaineen kulutus

Tarran vasemmassa osassa oleva energiatehokkuusluokka kertoo, miten suuri renkaan osuus on ajoneuvon polttoaineen kulutuksesta sekä CO2-päästöistä.
Renkaiden osuus ajoneuvojen polttoainekulutuksesta on noin 20 prosenttia, mikä johtuu ennen kaikkea niiden vierinvastuksesta. Renkaiden vierinvastusta pienentämällä voidaan parantaa tieliikenteen energiatehokkuutta ja näin ollen vähentää myös CO2-päästöjä. Itse asiassa renkaan energiatehokkuusluokka määrittyy koneella mitattavan vierinvastusarvon perusteella.

Mitä eroa on A- ja G-asteikon renkaiden välillä?

Ero vierinvastuksessa on huomattava, mikä on osoitus renkaiden teknisestä kehityksestä jo usean rengassukupolven ajan.

Ero polttoaineen kulutuksessa A- ja G-asteikon renkailla varustettujen henkilöautojen välillä on merkittävä, noin 0,5 l/100 km.

Polttoaineen säästö on noin 80 l vuodessa (perustuu 15.000 ajokilometrimäärään vuodessa)

Yli 100 € säästöä vuodessa bensiinikäyttöisissä autoissa (laskettuna 1,30 € / litran polttoainehinnan perusteella)

Tämä tuo kuluttajalle merkittävää säästöä, mutta sillä on myös tärkeä ympäristövaikutus, sillä CO2-päästöt vähenevät 12 g/km.

 

Jarrutuskyky märällä tiellä

Rengasmerkinnän oikealla puolella oleva asteikko ilmoittaa renkaan jarrutustehon märällä tiellä. Mittaukset suoritetaan ajoneuvossa Euroopan komission määräysten mukaisesti (nopeus, ajoalustan ominaisuudet, veden määrä tiellä, lämpötila...)

Märkäpitoluokka määritellään vertaamalla testirenkaan suoritustehoa referenssirenkaaseen.

Mitä eroa on A- ja F-asteikon renkaiden välillä? (G-luokka ei tule olemaan käytössä, sillä kyseessä on renkaan turvallisuusominaisuus).

Ero jarrutusmatkassa märällä tiellä A- ja F-asteikon renkailla varustettujen autojen välillä on yli 10 metriä.

Se vastaa kahden auton mittaa.

Ulkoinen vierintämelu

Liikennemelu on merkittävä ympäristöongelma. Merkinnän alaosa ilmaisee renkaan vierintämelutason desibeleinä. (Vierintämelulla tarkoitetaan renkaan aiheuttamaa ohiajomelua– ei sisäistä melutasoa, jonka kuljettaja havaitsee auton sisältä).

Minimitasot

EU:n rengasmääräyksen päämääränä on parantaa markkinoilla olevien renkaiden suoritustehoa yllämainitussa kolmessa ominaisuudessa. Näin ollen 01.11.2012 lähtien rengasvalmistajat eivät enää voi tyyppihyväksyttää uusia rengastyyppejä G –luokkaan koskien vierinvastusta tai F-luokkaan koskien jarrutuskykyä märällä tiellä. Näiden renkaiden myynti kielletään 01.11.2014 lähtien (rengasmelua koskevia rajoituksia tiukennetaan vastaavasti mutta alimpia rajoja sovelletaan kaikkiin myytäviin renkaisiin vasta marraskuusta 2016 lähtien).

Muu tiedottaminen

Henkilö-, jakelu- ja kuorma-autojen renkaiden valmistajien on ilmoitettava renkaiden laatuluokituksesta standardoidulla tavalla kaikessa mainonnassa ja teknisessä markkinointimateriaalissa, mukaan lukien Internet-sivut.

Myös jälleenmyyjien on ilmoitettava samat tiedot loppukäyttäjille rengasostoksesta annettavassa laskussa tai sen yhteydessä. Näin kuluttajat saavat tilaisuuden parantaa rengastietämystään ja verrata eri renkaita keskenään näiden kriteerien mukaan.

Entä sitten renkaiden kulutuskestävyys?

Michelin kannattaa täysin uutta merkintäjärjestelmää, sillä sen avulla kuluttajat saavat objektiivista tietoa renkaiden ominaisuuksista. 

Järjestelmä tarjoaa huomattavia etuja kuluttajalle. Michelin pitää kuitenkin myös erittäin tärkeänä tuoteominaisuutena renkaiden kulutuskestävyyttä , joka ei ole mukana merkinnässä. Autoilijat pitävät sitä kuitenkin tärkeänä kriteerinä renkaiden valinnassa, sillä se vaikuttaa suoraan heidän budjettiiinsa.  

Markkinoilla olevien renkaiden kulutuskestävyys vaihtelee paljon: ero voi jopa kaksinkertainen (saman rengaskoon kohdalla).

20 000 km 40 000 km

Tämä on enemmän kuin vuotuinen ajokilometrimäärä (keskivertoautoilijalla). Michelinin päämääränä on tarjota kuluttajille renkaat, joissa yhdistyvät tasapainoisesti : polttoainetehokkuus, pito ja kulutuskestävyys.

  • HENKILÖAUTOT
  • SUV / 4X4
  • JAKELUAUTOT
Loader