LÖYDÄ OIKEA RENGASLÖYDÄ OIKEA RENGAS NÄYTÄ KAIKKI RENKAATNÄYTÄ KAIKKI RENKAAT JÄLLEENMYYJÄTJÄLLEENMYYJÄT

Perustietoja renkaista

Kumipuuviljelmät tarjoavat elannon 30 miljoonalle henkilölle vuodessa

Michelin 18 toukokuuta 2010

ENVIRONMENT

Tästä huolimatta kumipuuviljelijöiden elinkeino on uhattuna hakkuiden ja metsäkadon seurauksena. Rengastehtaat kuluttavat likimain 70% maailman luonnonkumituotannosta. Niinpä sellaisten yhtiöiden kuin MICHELINin tehtävänä on suojella ja säilyttää luonnonvaroja ja turvata kumipuiden (Hevea) kestävä tuotanto.

Michelin on viljellyt kumipuita jo usean vuosikymmenen ajan lähes 21 000 hehtaarin alueella Brasiliassa ja Nigeriassa. Määrä vastaa noin 12 % Michelinin luonnonkumitarpeesta. Viljelmiä suojellaakseen Michelin on investoinut kestävään maatalousohjelmaan saavuttaakseen sosiaaliset, ympäristönäkökohdat huomioivat ja taloudelliset tulokset.

Trooppisen metsän monimuotoisuuden suojelu

Alunperin trooppinen metsä ulottui koko Brasilian Atlantin puoleisen rannikon alueelle. Tänään alueesta on jäljellä enää 10%. Kyseessä on eräs maailman uhanalaisimmista sademetsistä. Michelin on luonut ekologisia käytäviä, jotka yhdistävät metsän kolme eri osaa, jotka ulottuvat rannikolta sisämaahan  ja jotka yhteensä muodostavat yli 3000 hehtaarin suuruisen alueen.

Läheinen yhteistyö paikallisten maanviljelijöiden kanssa

Michelin tekee yhteistyötä maan hallituksen ja eri järjestöjen kanssa edistääkseen luonnon biodiversiteettiä ekologisten käytävien kehittämiseksi. Michelin on myös avustanut pieniä perheviljelmiä lahjoittamalla kestäviä kumipuulajeja 1000 perheelle yhteistyössä ranskalaisen Cirad-tutkimuslaitoksen kanssa.

Uusi kylä

Michelin on lahjoittanut 18 hehtaaria maata uuden kylän rakentamiseksi kumipuuviljelmien työntekijöille ja näiden perheille. Kylä, jonka nimi on Nova Igrapiuna, on varustettu nykyaikaisella vedenpuhdistamolla, sairastalolla ja koululla.

Metsien uudelleenkasvatusohjelma

Alueesta ja sen eri eläinlajeista tehtiin tutkimus, jonka jälkeen toteutettiin metsän uudellenkasvatusohjelma. Yli 2700 hehtaaria Bahian kumiplantaaseista on jätetty koskemattomiksi metsän uudelleen kasvattamiseksi. Projektin seurauksena alueelle on palannut useita eläimiä ja ekomatkailu on lisääntynyt.

Ekologisen tietoisuuden lisääminen

Michelin on tehnyt yhteistyötä paikallisten järjestöjen kanssa ekosysteemin varjelemiseksi ja ympäristötietoisuuden herättämiseksi. Voit lukea laajemmin asiasta osoitteessa http://www.michelin-hevea.com.

Biologia- ja maataloustutkimus

Michelin edistää myös biologian ja maatalouden tutkimusta päämääränään:  
  • parantaa kumin keräämisessä käytettävää tekniikkaa tuotantokustannusten laskemiseksi
  • kasvattaa satomääriä
  • parantaa luonnonkumin laatua
  • taistella kumipuiden sairauksia vastaan.

Taistelu kumipuun tautia vastaan

Michelin on tehnyt yhteistyötä eri yliopistojen ja tutkijoiden kanssa voidakseen taistella tehokkaammin vakavan sienitaudin aiheuttamia tuhoja vastaan. Taudin aiheuttaja on Microcyclus ulei -niminen loiseliö. Sienitauti tarttuu helposti puusta toiseen ja saastuttaa niiden lehdet. Tutkimuksen avulla on pystytty kehittämään vastustuskykyisiä kumipuun muunnoksia. Vuonna 2006 yhtiö lahjoitti 200 000 tällaista vastustuskykyistä puuta Brasilian kumipuuviljelijöille.

Luonnonvarojen suojeleminen

Myös Nigeriassa Michelinin neljällä kumiplantaasilla tehdään aktiivisesti työtä ympäristön puolesta. Osse River -plantaasilla on  500 hehtaaria trooppista sademetsää, joka on lajissaan viimeinen Länsi-Nigeriassa. Michelin vastaanotti vuonna  2002 palkinnon Nigerian Conservation Foundation (NCF) -järjestöltä toiminnastaan Nigerian ympäristöystävällisimpänä yrityksenä.

Käytettyjen renkaiden kierrätys

Nykyään suurin osa renkaista päätyy hyötykäyttöön. Michelin toimii aktiivisesti ympäristön puolesta ja on Suomessa perustanut muiden rengasalan toimijoiden kanssa Suomen Rengaskierrätys Oy:n.

Recycling

  • HENKILÖAUTOT
  • SUV / 4X4
  • JAKELUAUTOT
Loader