LÖYDÄ OIKEA RENGASLÖYDÄ OIKEA RENGAS NÄYTÄ KAIKKI RENKAATNÄYTÄ KAIKKI RENKAAT JÄLLEENMYYJÄTJÄLLEENMYYJÄT

Rengashuolto

Renkaiden säilytys

Michelin 18 toukokuuta 2010

Renkaiden säilytys

Renkaiden käsittely ja varastointi

Renkaan käyttöikää on vaikea ennakoida. Oikea käsittely ja varastointi kuitenkin pidentävät renkaittesi käyttöikää ja suorituskykyä.

Renkaat tulee säilyttää pimeässä, viilessä ja kuivassa paikassa.

Ajoneuvon pitkäaikaispysäköinti

Jos auto jätetään seisomaan pidemmäksi aikaa, nosta auto ilmaan tai poista renkaat epämuodostumien välttämiseksi.

Winter Storage

Varastoi renkaat turvallisesti

Pidä renkaat loitolla sähkölaitteista, joista saattaa syntyä sähkökipinöitä (esim. akkulataaja) äläkä päästä niitä kosketuksiin
bensiinin, öljyjen, rasvojen ja liuottimien kanssa, jotka saattavat vahingoittaa kumiseoksia.

Renkaat tulee säilyttää:

  • Pimeässä, viilessä ja kuivassa paikassa suojassa suoralta auringonvalolta.
  • Erillään kemikaaleista ja liuottimista.
  • Etäällä terävistä esineistä.
  • Loitolla lämmöstä tai sähkölaitteista, joista saattaa syntyä sähkökipinöitä.
  • Loitolla otsonia kehittävistä laitteista.

 

Pinoaminen ja käsittely

Mikäli renkaat pinotaan, on varmistettava, ettei niihin tule muodonmuutoksia. Mikäli renkaita varastoidaan pitkään, ne on käännettävä toisinpäin ja vaihdettava niiden järjestystä. Renkaiden päälle ei tule sulloa muita tavaroita. Renkaita käsiteltäessä suositellaan käytettäväksi suojakäsineitä.

Lyhytaikainen varastointi

Renkaat voidaan pinota päällekkäin, mieluummin lastauslavoille. Pinojen korkeus ei saa ylittää 1,20 metriä. 4 viikon jälkeen renkaat on pinottava uudelleen päinvastaisessa järjestyksessä. Vanteilla olevat renkaat on varastoitava paineistettuina pystyasennossa tai rengashyllyssä.

Pitkäaikainen varastointi

Renkaat on säilytettävä pystyssä hyllyissä vähintään 10 cm korkeudella lattiasta. Epämuodostumien välttämiseksi renkaita tulisi hieman pyöräyttää kerran kuukaudessa. Tarkista renkaiden ilmanpaineet säännöllisesti.

Talvirenkaiden säilytys

Ennen renkaiden irrottamista merkitse niiden paikka. Näin voit vaihtaa niiden paikkaa edestä taakse seuraavan vaihdon yhteydessä. Puhdista renkaat talven jälkeen, ettei niihin jää ruostetta tai kiviä, jotka saattavat vahingoittaa renkaita. Varastoi renkaat ripustettuina vanteista tai kyljellään.  Vältä suoraa auringonvaloa viileässä ja valitse viileä ja kuiva säilytystila.
  • HENKILÖAUTOT
  • SUV / 4X4
  • JAKELUAUTOT
Loader