LÖYDÄ OIKEA RENGASLÖYDÄ OIKEA RENGAS NÄYTÄ KAIKKI RENKAATNÄYTÄ KAIKKI RENKAAT JÄLLEENMYYJÄTJÄLLEENMYYJÄT

KESTÄVÄÄ LIIKKUVUUTTA

JOHDANTO

JOHDANTO

Maailmassa on tällä hetkellä lähes 800 miljoonaa ajoneuvoa ja luvun ennustetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä. Tämä asettaa jatkuvasti kasvavia vaatimuksia erityisesti sellaisilla aloilla kuin terveys ja turvallisuus, energia ja raaka-aineet sekä ympäristönsuojelu ja elämänlaatu. Globaalissa maailmassa ihmisten tarve matkustaa ja kuljettaa tavaroita kasvaa sitä mukaa kuin vaatimukset niiden toteuttamiseen kestävällä tavalla kasvavat. Samaan aikaan jatkuvasti kasvava väkiluku lisää rahtikuljetusten määrää.

HAASTEEMME

HAASTEEMME

Maailman kestävän kehityksen yritysneuvosto (World Business Council for Sustainable Development, WBCSD) on kansainvälinen järjestö, jossa on mukana lähes 200 kestävää kehitystä edistämään sitoutunutta maailmanlaajuista yritystä. Michelin on ollut järjestön jäsen vuodesta 2001 lähtien ja on osallisena järjestön kestävän liikkuvuuden projektissa(Sustainable Mobility Project- SPM). Projektilla on seitsemän tavoitetta:

WBSCD:n seitsemän tavoitetta

Tavoite 1: Kuljetusten negatiivisten vaikutusten minimointi niin, että ne eivät muodosta merkittävää haittaa ihmisten terveydelle missään osassa maailmaa.

Tavoite 2: Kuljetuksissa syntyvien kasvihuonepäästöjen vähentäminen kestävän kehityksen sietorajan piiriin.

Tavoite 3: Kuolemaan johtavien liikennevahinkojen määrän merkittävä vähentäminen kaikkialla maailmassa.

Tavoite 4: Liikennemelun vähentäminen.

Tavoite 5: Liikenneruuhkien vähentäminen.

Tavoite 6: Kaventaa eroja eri yhteiskuntien sisällä sekä köyhien ja rikkaiden maiden välillä, jotta liikkuvuuden mahdollisuus olisi tasa-arvoisemmin jakautunut.

Tavoite 7: Liikkuvuuden yleisten edellytysten parantaminen niin kehittyneissä kuin kehittyvissä yhteiskunnissa.

SITOUMUKSEMME

SITOUMUKSEMME

Michelin on laatinut 10 kohdan ohjelman kestävän liikkuvuuden projektin (SMP) tavoitteisiin pääsemiseksi:

Katso nämä 10 ohjelmakohtaa

  1. Vastuullinen toiminta tuotteiden ja palveluiden tuottamisessa.
  2. Laadukkaan työympäristön ylläpitäminen.
  3. Henkilöstön moninaisuus
  4. Hyvät yhteiskuntasuhteet
  5. Hyvät suhteet tavarantoimittajiin
  6. Yhtiön riskinhallinta
  7. Ympäristöasioiden huomiointi työpaikoilla
  8. Renkaiden ympäristövaikutukset
  9. Renkaiden kierrätys
  10. Miten Michelin toteuttaa kestävän kehityksen periaatetta

Lue lisää Michelinin kestävän kehityksen ohjelmasta.