LÖYDÄ OIKEA RENGASLÖYDÄ OIKEA RENGAS NÄYTÄ KAIKKI RENKAATNÄYTÄ KAIKKI RENKAAT JÄLLEENMYYJÄTJÄLLEENMYYJÄT

Ehdot

JURIDISET KÄYTTÖSÄÄNNÖT VERKKOSIVUSTOLLE

Tämän verkkosivuston julkaisee

Michelin Nordic AB

Lue nämä käyttösäännöt ennen kuin vierailet verkkosivustolla.

Michelin-yhtiöt ovat kaikki erillisiä juridisia yksiköitä ja itsenäisiä oikeushenkilöitä. Informaation levittämisen helpottamiseksi verkkosivustolla pätevät seuraavat käsitteet: ”Michelin”, ”Yhtiöt”, ”Michelin-yhtiöt” ja ”me” tarkoittavat kaikkia Michelin-yhtiöiden yrityksiä, jotka kaikki harjoittavat itsenäisesti toimintaansa.

Kohta 1        TARKOITUS
Näiden käyttösääntöjen tarkoitus on määritellä ehdot, joita sovelletaan tähän Michelin julkaisemaan verkkosivustoon ja jotka sitovat sinua vieraillessasi tai käyttäessäsi tätä sivustoa. Kaikki vierailut verkkosivulle tapahtuvat näiden käyttösääntöjen mukaisesti ja Michelin pidättää oikeuden milloin tahansa muuttaa tai päivittää käyttösääntöjä. Saadaksesi pääsyn verkkosivustolle ja käyttääksesi sitä, sinun on hyväksyttävä nämä käyttösäännöt ja Michelinin henkilötietoja koskevat käytännöt.

Kohta 2        PÄÄSY VERKKOSIVUSTOLLE
Michelin pyrkii siihen, että verkkosivusto olisi käytettävissä, mutta ei kuitenkaan takaa sitä. Ylläpidosta, päivityksestä ja muista syistä, etenkin teknisistä tai juridisista, voidaan pääsyä verkkosivustolle rajoittaa tai se jopa keskeyttää. Michelin ei missään olosuhteissa ole vastuussa sellaisista keskeytyksistä tai niiden aiheuttamista seuraamuksista.
Sitoudut olemaan vierailematta verkkosivustolla millään laittomalla tavalla. Tämä koskee erityisesti interaktiivisia palveluita sekä e-kauppaportaaleja, mikäli sellaisia on.

Kohta 3        IMMATERIAALIOIKEUDET
Sisältö (mikä sisältää muun muassa informaatiota, tekstejä, kaaviota, dataa, kuvia, valokuvia, malleja, filmejä ja äänileikkeitä sekä itse verkkosivuston) on suojattu tekijänoikeudella ja/tai muilla immateriaalioikeuksilla. Sisältö kuuluu kunkin aineiston osalta sen julkaisijalle. Kiellettyä on kokonaan tai osittain kopioida, jäljentää, esittää, käyttää, soveltaa, muuttaa, kääntää, levittää sisältöä riippumatta siitä, kuuluuko se Michelinille tai kolmannelle osapuolelle, joka on antanut oikeudet Michelinille ja riippumatta siitä, millä tavalla se tapahtuu, lukuunottamatta niitä rajoitettuja oikeuksia, jotka sinulla on alla olevan Kohdan 4 mukaan, ja/tai mahdollista yksityiseen käyttöön tarkoitettua kopiointia. Tämän verkkosivuston sisältöä voidaan muuttaa ilman edeltävää ilmoitusta, ja se julkaistaan ilman mitään takuita, ei nimenomaisia eikä julkilausumattomia, eikä se voi koskaan oikeuttaa mihinkään korvaukseen. Sisältö on suojattu Michelinin, © 1997-2010 Michelin, tai sen yhteistyökumppanin tekijänoikeudella. Logotyypit ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Kohta 4        SISÄLLÖN KÄYTTÖ
Sisällön muuttaminen tai sen käyttö muussa kun sallitussa tarkoituksessa loukkaa Michelinin tai kolmannen osapuolen omistusoikeutta.

Michelin antaa sinulle rajatun oikeuden ladata ja levittää sisältöä, (i) silloin kun lataustoiminto on käytettävissä, (ii) ja tämä tapahtuu ei-kaupallisessa tarkoituksessa (iii) vilpittömässä mielessä ja (iv) jos omistusoikeusinformaatiota ei muuteta ja jos verkkosivuston julkaisemispäivämäärä näytetään sisällössä. Tätä oikeutta ei missään tilanteessa voida tulkita tavaramerkki- tai logotyypin käyttöoikeuslisenssiksi.

Kohta 5        SÄHKÖPOSTI
Kun haluat käydä sähköpostikirjeenvaihtoa Michelinin kanssa, sinun on käytettävä verkkosivustolta löytyvää sähköpostilomaketta. Michelinin vastausta sähköpostiin taikka pääsyä verkkosivustolle tai sen sisältöä ei voida pitää todisteena eikä se myöskään voi olla todiste siitä, että ilmoitus-, mainos- tai muu markkinointitoimenpide olisi suoritettu siinä maassa, jossa internetin käyttäjä sijaitsee.

Kohta 6        HENKILÖTIETOJEN SUOJA
Yleensä voit vierailla verkkosivustollamme ilman, että sinun täytyy paljastaa henkilöllisyyttäsi tai henkilötietojasi. Michelin voi kuitenkin joskus kysyä tietoja, esimerkiksi vastatakseen esittämääsi kysymykseen, suorittaakseen palvelun, käsitelläkseen tilauksen tai markkinointitarkoituksessa.
Verkkosivuston kautta kerättävät tiedot on tarkoitettu Michelinille ja sen valitsemille yhteystyökumppaneille ja/tai luotettaville palveluntoimittajille.

Pystyäkseen tarjoamaan parempaa palvelua Michelin kerää anonyymejä tietoja siitä, miten sinä navigoit verkkosivustolla (vieraillut sivut, päivämäärä ja aika jne.). Michelin voi käyttää näitä tietoja analysoidakseen trendejä tai analysoidakseen vierailijatilastoja sekä mittauksien tekemiseen. Sinulla on mahdollisuus sulkea evästeet (cookies), jotka mahdollistavat tämän. Siinä tapauksessa et saa pääsyä tiettyihin verkkosivustomme osiin.
Sinulla on oikeus nähdä, muokata ja poistaa meille antamiasi henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti.
Sinulla on oikeus kieltää meitä käyttämästä henkilötietojasi suoramarkkinointiin.
Jos haluat käyttää oikeuksiasi, voit lähettää kirjeen seuraavaan osoitteeseen:

Michelin Nordic AB

Meidän verkkosivustollamme voi olla linkkejä muille verkkosivustoille. Michelin ei levitä sinun henkilötietojasi näille verkkosivustoille. Haluamme sinun ottavan huomioon, että kun siirryt pois verkkosivustoltamme, voit päätyä muille sivustoille, joilla on toisenlaiset henkilötietojen suojaa koskevat käytännöt, joihin Michelinillä ei ole mitään vaikutusmahdollisuutta ja joista Michelin ei ota mitään vastuuta.
Lisää tietoa löytyy Michelin Nordic tietosuojaohjeesta.

Kohta 7        TAKUU JA VASTUU
Verkkosivuston sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on ilman mitään nimenomaista tai julkilausumatonta takuuta. Michelin pidättää itsellään milloin tahansa ja ilman erityistä edeltävää ilmoitusta oikeuden muuttaa, korjata, keskeyttää ja/tai poistaa sisältöä tai estää pääsyn verkkosivustolle. Michelin ei ole vastuussa, jos sinun tietokoneeseesi tai järjestelmiisi tulee virus. Vastaat laitteesi ja ohjelmistojesi tarpeellisesta suojauksesta.

Michelin, sen henkilöstö, toimittajat tai verkkosivustolla mainitut yhteistyökumppanit eivät ole missään tilanteessa vahingonkorvaus- tai muussa vastuussa odottamattomien suorien tai epäsuorien vahinkojen johdosta tai taloudellisen, liiketoiminnallisen tai minkään muunkaan tappion johdosta, joka syntyy verkkosivuston käytöstä tai tiedosta, joka on saatu verkkosivustolta.

On ankarasti kiellettyä laittaa hypertekstilinkkejä laittomaan materiaaliin tai julkaista verkkosivustolla mitään, mikä on voimassa olevien lakien, säännösten tai hyvän tavan vastaista, epäsiveellisiä tietoja tai tietoja, jotka voivat vahingoittaa kolmatta osapuolta tai loukata kenenkään kunniaa tai syrjiä ketään, sekä kaikkea sellaista tietoa, joka sotii tämän verkkosivuston henkeä vastaan sekä tietoja, jotka loukkaavat kenenkään immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksien. Verkkosivusto voi sisältää yksinkertaisia tai syviä hypertekstilinkkejä Michelinin tai kolmannen osapuolen yhteistyösivuille. Michelin voi sisällyttää yksinkertaisia tai syvälinkkejä Michelinin tai kolmannen osapuolen verkkosivustoille. Nämä hyperlinkit ovat olemassa ainoastaan helpottamaan navigointia ja niitä ei voi tulkita siten, että Michelin hyväksyisi kolmansien osapuolten verkkosivujen sisällön. Michelin ei mitenkään kontrolloi näitä verkkosivustoja eikä siten myöskään ota mitään vastuuta niiden saatavuudesta, merkityksestä, pääsystä, sisällöstä, mainoksista, tuotteista ja/tai palveluista näillä tai näiltä verkkosivustoilta viitatuilla sivuilla. Michelin ei tämän vuoksi ole myöskään vastuussa suorista tai epäsuorista vahingoista, joita voi syntyä mennessäsi yhteistyökumppanin verkkosivustolle tai käyttäessäsi tällaista verkkosivustoa tai siitä, että verkkosivusto ei noudata kaikkia sääntöjä.

Edellytys verkkosivuston käyttämiselle on, että sinulla on käytettävissäsi tarpeellinen laitteisto ja ohjelmistot internetin käyttöön. Kaikki ohjelmistot, jotka ovat sisällytetty tai yhdistetty verkkosivustoon tarjotaan ”siinä kunnossa kuin ne ovat” ilman mitään takuita, ei nimenomaisia eikä julkilausumattomia, muun muassa siitä, (i) että ohjelmisto on myytävää laatua tai soveltuu tiettyyn tarkoitukseen; (ii) että ohjelmisto on mahdollisten määrittelyiden mukainen; (iii) ettei ohjelmisto sisällä merkittäviä puutteita; (iv) ettei ohjelmisto sisällä viruksia tai muita tartuntoja; tai (v) että ohjelmisto käsittelee päivämäärä- ja aikatietoja ilman, että tästä aiheutuu käytettäessä katkoksia, epänormaaleja toimintoja tai tuloksia, tai käsittelee tai muokkaa ajallisia tietoja. Samat säännöt koskevat kaikkia laitteistoja ja ohjelmistoja, joita tarvitaan vierailtaessa verkkosivustollamme.

Kohta 8        SALASANA
Pääsy verkkosivustollemme ja/tai tiettyihin sen osiin voi vaatia henkilökohtaisen salasanan. Olet vastuussa kaikista toimenpiteistä, joita tehdään sinun salasanasi tai tilisi avulla. Laiminlyönnistä tai salasanan varkaudesta on viipymättä ilmoitettava Michelinille. Varmista myös, että kirjaudut ulos tililtäsi joka käytön jälkeen.

Kohta 9        ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN JA SOVELLETTAVA LAKI
TÄMÄ PALVELU SAATTAA SISÄLTÄÄ GOOGLEN TARJOAMIA KÄÄNNÖKSIÄ. GOOGLE KIELTÄYTYY KAIKESTA NIMENOMAISESTA TAI JULKILAUSUMATTOMASTA VASTUUSTA LIITTYEN KÄÄNNÖKSIIN JA KIELTÄYTYY TAKAAMASTA KÄÄNNÖSTEN TARKKUUTTA, LUOTETTAVUUTTA JA MYYNTIKELPOISUUTTA, KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SOPIVUUTTA JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA.

Jotain sivustomme Tuotearvostelut-välilehden sisältöä on käännetty Google-käännösohjelmalla. Vaikka Google pyrkii tarjoamaan mahdollisimman tarkkoja käännöksiä, mikään automaattinen käännös ei korvaa ihmiskääntäjää. Käännökset tarjotaan palveluna Michelinin internetsivuston käyttäjille ja ne tarjotaan "sellaisinaan" ilman mitään nimenomaista tai julkilausumatonta takuuta. Lähdekielestä mihin tahansa muuhun kieleen tehtyjen käännösten tarkkuudesta, luotettavuudesta tai oikeellisuudesta ei anneta minkäänlaisia takuita. Osaa sisällöstä ei voida kääntää tarkasti johtuen käännösohjelman rajoituksista.
Sivuston virallinen teksti on sivuston suomalainen versio. Käännösten eroavaisuudet eivät ole sitovia eikä niillä ole oikeudellista merkitystä. Mikäli käännetyn sivuston sisällön tarkkuuden suhteen herää kysymyksiä, noudatetaan suomalaista versiota, joka on virallinen versio.

Kohta 10 Google-kääntäjän vastuuvapauslauseke
TÄMÄ PALVELU SAATTAA SISÄLTÄÄ GOOGLEN TARJOAMIA KÄÄNNÖKSIÄ. GOOGLE KIELTÄYTYY KAIKESTA NIMENOMAISESTA TAI JULKILAUSUMATTOMASTA VASTUUSTA LIITTYEN KÄÄNNÖKSIIN JA KIELTÄYTYY TAKAAMASTA KÄÄNNÖSTEN TARKKUUTTA, LUOTETTAVUUTTA JA MYYNTIKELPOISUUTTA, KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SOPIVUUTTA JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA.

Jotain sivustomme Tuotearvostelut-välilehden sisältöä on käännetty Google-käännösohjelmalla. Vaikka Google pyrkii tarjoamaan mahdollisimman tarkkoja käännöksiä, mikään automaattinen käännös ei korvaa ihmiskääntäjää. Käännökset tarjotaan palveluna Michelinin internetsivuston käyttäjille ja ne tarjotaan "sellaisinaan" ilman mitään nimenomaista tai julkilausumatonta takuuta. Lähdekielestä mihin tahansa muuhun kieleen tehtyjen käännösten tarkkuudesta, luotettavuudesta tai oikeellisuudesta ei anneta minkäänlaisia takuita. Osaa sisällöstä ei voida kääntää tarkasti johtuen käännösohjelman rajoituksista.
Sivuston virallinen teksti on sivuston suomalainen versio. Käännösten eroavaisuudet eivät ole sitovia eikä niillä ole oikeudellista merkitystä. Mikäli käännetyn sivuston sisällön tarkkuuden suhteen herää kysymyksiä, noudatetaan suomalaista versiota, joka on virallinen versio.

Nämä yleiset sopimusehdot muutettiin viimeksi 12.12.2014 ja on voimassa tästä lähtien