Näytä jälleenmyyjät lähellä Tee uusi haku

Michelinin etiikka

Me kaikki seisomme niiden arvojen, sen maineen, imagon ja perinnön takana, joita Michelin-yhtymä vaalii, rakentaa ja vahvistaa ajan myötä suojatakseen työntekijöitään ja toimintansa kestävyyttä.

 

Michelinin eettiset säännöt

Eettiset säännöt koskevat poikkeuksetta kaikkia Michelin-konsernin työntekijöitä sekä kaikkia henkilöitä, jotka työskentelevät toimipaikoissamme tai maailmanlaajuisesti konsernin organisaatioyksikön toimeksiannosta.

Michelin kannustaa myös kaikkia asiakkaitaan, tavarantoimittajiaan ja muita yhteistyökumppaneitaan sitoutumaan näihin sääntöihin. Monissa tapauksissa sääntöjen noudattaminen on edellytys liiketoiminnalle konsernin kanssa. Eettiseltä kannalta konsernin vähimmäisvaatimus on kansallisten ja kansainvälisten lakien noudattaminen. Eettisissä säännöissä kerrataan konsernin perusarvot ja määritetään noudatettavat periaatteet ja toimintaohjeet.

Säännöt antavat suuntaviivat, jotka ohjaavat työntekijöiden ja ulkoisten sidosryhmien päätöksentekoa. Ne ohjeistavat käyttäytymistä eri työympäristöille tyypillisissä olosuhteissa ja tilanteissa.

Jokaisen työntekijän, liikekumppanin ja tavarantoimittajan tulee käyttää arvostelukykyään, tervettä järkeä ja vilpitöntä mieltä kaikissa muissa tilanteissa, joita eettisissä säännöissä ei erikseen ole mainittu.

Michelin-yhtymän Ethics Line –palvelu

Michelinin kestävä menestys riippuu siitä, että yhtymän työntekijät ovat kaikessa toiminnassaan rehellisiä ja noudattavat ehdoitta säännöksiä, lakeja ja yhtymän toimintaperiaatteita ja -menettelyjä.

Eettiset liiketoimintatavat, jotka heijastavat yritysarvojamme, ovat olennaisen tärkeitä työntekijöillemme, asiakkaillemme, osakkeenomistajillemme ja koko liiketoiminnallemme. Michelin haluaa turvata hyvän maineensa ja suojautua taloudellisilta ja juridisilta vahingoilta. Siinä se tarvitsee kaiken tukesi.

Tämän verkkosivuston kautta voit Michelinin työntekijänä, liikekumppanina tai ulkoisena toimijana/henkilönä ilmoittaa huolenaiheesi luottamuksellisesti. Voit raportoida omalla nimelläsi tai anonyymisti. Tätä raportointiohjelmaa voidaan käyttää eettiseen toimintaan, rehellisyyteen ja määräystenmukaisuuteen liittyvien ongelmien raportoimiseen. Ilmoituksesi auttaa meitä varmistamaan eettisen toimintamme kaikessa yrityksemme toiminnassa.

 Michelinin ihmisoikeuskäytäntö

Michelinin sitoutuminen ihmisoikeuksiin käy myös ilmi sen vuotuisesta Duty of Care -suunnitelmasta, jossa eritellään konsernin ja sen tavarantoimittajien toimintaan liittyvät ihmisoikeusriskit. Se esittää ennakoivat toimet näiden riskien tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi ja varmistaa sitoutumisemme läpinäkyvyyden. [lue lisää]

Vuodesta 2022 lähtien suunnitelmaa on täydennetty Michelinin ihmisoikeuksia koskevalla käytännöllä, joka kattaa kaikki Michelinin toiminnot, tytäryhtiöt ja yhteisyritykset, joissa konsernilla on enemmistöosuus. Käytäntöä edistetään myös yrityksissä, joissa Michelinillä on vähemmistöosuus tai 50/50-omistusosuus. Michelin edellyttää tavarantoimittajiltaan ostotoiminnan periaatteiden noudattamista ihmisoikeuskäytännön mukaisesti. Sitoutumisemme kattaa myös vaikutusvaltamme käytön varmistaaksemme, että kumppanit, erityisesti tavarantoimittajat, noudattavat tätä käytäntöä. Tämä käytäntö on olennainen osa Duty of Care -velvollisuuttamme sidosryhmiä kohtaan ja ilmaisee selvästi ihmisoikeuksia koskevat sitoumuksemme ja odotuksemme.

Käyttämääsi verkkoselainta ei tueta
Tämä verkkosivusto ei tue käyttämääsi verkkoselainta. Sen vuoksi kaikki toiminnot eivät välttämättä toimi aiotulla tavalla. Tämä saattaa hankaloittaa sisältöjen selaamista. Käytä tai päivitä/asenna jokin seuraavista selaimista, jotta voit käyttää tätä verkkosivustoa mahdollisimman monipuolisesti.