Näytä jälleenmyyjät lähellä Tee uusi haku

EHDOT

KÄYTTÖEHDOT VERKKOSIVUSTOLLE

Tämän verkkosivuston julkaisee Michelin Nordic AB, org.nr. 556025–5266, box 47 175, 100 74 Stockholm.

Lue nämä käyttöehdot ennen kuin vierailet tällä verkkosivustolla. Käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt nämä käyttöehdot sekä muut ehdot ja käytännöt, jotka julkaistaan verkkosivustolla.

Michelin Nordic AB ja Oy Suomen Michelin Ab kuuluvat Michelin-konserniin. Yhtiöt Michelin-konsernissa ovat itsenäisiä oikeushenkilöitä. Jäljempänä, ja verkkosivustolla, viitataan käsitteillä ”Michelin”, ”me” ja ”meitä” joko Michelin NordicAB:hen, Oy Suomen Michelin Ab:hen tai Michelin-konserniin.

Kohta 1        TARKOITUS


Näiden käyttöehtojen tarkoitus on määritellä ehdot, joita sovelletaan, kun Michelin julkaisee mainoksia, tietoa ja muuta sisältöä tällä verkkosivustolla, sekä ne ehdot, jotka sitovat sinua vieraillessasi ja käyttäessäsi verkkosivustoa. Kaikki vierailut verkkosivulle tapahtuvat näiden käyttöehtojen mukaisesti ja Michelin pidättää oikeuden milloin tahansa muuttaa tai päivittää käyttöehtoja. Saadaksesi pääsyn verkkosivustolle ja käyttääksesi sitä, sinun on hyväksyttävä nämä käyttöehdot. Mikäli verkkosivusto sisältää käyttöehtoja, joita et hyväksy, kehotamme sinua luopumaan verkkosivuston käytöstä.

Kohta 2        PÄÄSY VERKKOSIVUSTOLLE


Michelin pyrkii siihen, että verkkosivusto olisi käytettävissä, mutta ei kuitenkaan takaa sitä. Ylläpidosta, päivityksestä ja muista teknisistä tai juridisista syistä, voidaan pääsyä verkkosivustolle rajoittaa ja joissain tapauksissa keskeyttää. Michelin ei ole vastuussa verkkosivujen käytettävyyteen liittyvistä keskeytyksistä tai niistä aiheutuvista seuraamuksista.


Sitoudut olemaan vierailematta verkkosivustolla millään laittomalla tavalla. Tämä koskee erityisesti interaktiivisia palveluita sekä e-kauppaportaaleja, mikäli sellaisia on.

Kohta 3        IMMATERIAALIOIKEUDET


Sisältö verkkosivustolla (mikä sisältää muun muassa informaatiota, tekstejä, kaaviota, dataa, kuvia, valokuvia, malleja, filmejä ja äänileikkeitä sekä itse verkkosivuston) on suojattu tekijänoikeudella ja/tai muilla immateriaalioikeuksilla. Sisältö kuuluu kunkin aineiston osalta sen julkaisijalle. Kiellettyä on kokonaan tai osittain kopioida, jäljentää, esittää, käyttää, soveltaa, muuttaa, kääntää, levittää sisältöä riippumatta siitä, kuuluuko se Michelinille tai kolmannelle osapuolelle, joka on antanut oikeudet Michelinille ja riippumatta siitä, millä tavalla se tapahtuu. Myöhemmin kohdasta 4 ilmenee edellä mainittujen immateriaalioikeuksien käyttöä koskevien sääntöjen poikkeukset. Tämän verkkosivuston sisältöä voidaan muuttaa ilman edeltävää ilmoitusta, ja se julkaistaan ilman mitään takuita, ei nimenomaisia eikä julkilausumattomia, eikä se voi koskaan oikeuttaa mihinkään korvaukseen. Verkkosivuston sisältö on suojattu tekijänoikeudella © 2019 Michelin, tai Michelinin yhteistyökumppanin tekijänoikeudella. Logotyypit ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Kohta 4        SISÄLLÖN KÄYTTÖ


Sisällön muuttaminen verkkosivustolla tai verkkosivuston käyttö muussa kun sallitussa tarkoituksessa loukkaa Michelinin tai kolmannen osapuolen omistusoikeutta.

Michelin antaa sinulle rajatun oikeuden ladata ja levittää sisältöä seuraavasti:

  1. silloin kun lataustoiminto on käytettävissä,
  2. ja tämä tapahtuu ei-kaupallisessa tarkoituksessa
  3. vilpittömässä mielessä ja
  4. jos omistusoikeusinformaatiota ei muuteta ja jos verkkosivuston julkaisemispäivämäärä näytetään sisällössä.

 

Tätä oikeutta ei missään tilanteessa voida tulkita tavaramerkki- tai logotyypin käyttöoikeuslisenssiksi.

Kohta 5        SÄHKÖPOSTI


Kun haluat käydä sähköpostikirjeenvaihtoa Michelinin kanssa, sinun on käytettävä verkkosivustolta löytyvää sähköpostilomaketta. Michelinin vastausta sähköpostiin taikka pääsyä verkkosivustolle tai sen sisältöä ei voida pitää todisteena eikä se myöskään voi olla todiste siitä, että ilmoitus-, mainos- tai muu markkinointitoimenpide julkaistaan tai on julkaistu Michelinin toimesta.

Kohta 6        HENKILÖTIETOJEN SUOJA

Michelin käsittelee henkilöllisyyttäsi koskevia tietoja tällä verkkosivustolla julkaistun tietosuojakäytäntönsä mukaisesti.

Lisätietoa Michelinin käyttämistä evästeistä viitataan Michelinin evästekäytännön, joka julkaistaan myös tällä verkkosivustolla.

Meidän verkkosivustollamme voi olla linkkejä muille verkkosivustoille. Michelin ei levitä sinun henkilötietojasi näille verkkosivustoille. Haluamme sinun ottavan huomioon, että kun siirryt pois verkkosivustoltamme, voit päätyä muille sivustoille, joilla on toisenlaiset henkilötietojen suojaa koskevat käytännöt, joihin Michelinillä ei ole mitään vaikutusmahdollisuutta ja joista Michelin ei ota mitään vastuuta.

Kohta 7        TAKUU JA VASTUU


Verkkosivuston sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on ilman mitään nimenomaista tai julkilausumatonta takuuta. Michelin pidättää itsellään milloin tahansa ja ilman erityistä edeltävää ilmoitusta oikeuden muuttaa, korjata, keskeyttää ja/tai poistaa sisältöä tai estää pääsyn verkkosivustolle. Michelin ei ole vastuussa, jos sinun tietokoneeseesi tai järjestelmiisi tulee virus. Vastaat laitteesi ja ohjelmistojesi tarpeellisesta suojauksesta.

Verkkosivustolla julkaistujen neuvojen ja ohjeiden tarkoitus on antaa yleistä opastusta ja niiden tarkoituksena on ainoastaan informoida. Michelin pyrkii pitämään informaation ajantasaisena ja oikeana, mutta tämän toteutumista ei aina voida taata. Micheliniä ei täten voida pitää vastuussa vahingosta, joka voi syntyä tietoihin luottamisesta ja suosittelemme, että haet ammatillista neuvontaa jälleenmyyjältä.

Michelin, sen henkilöstö, toimittajat tai verkkosivustolla mainitut yhteistyökumppanit eivät ole missään tilanteessa vahingonkorvaus- tai muussa vastuussa suorien tai epäsuorien vahinkojen johdosta tai taloudellisen, liiketoiminnallisen tai minkään muunkaan tappion johdosta, joka syntyy verkkosivuston käytöstä tai tiedosta, joka on saatu verkkosivustolta.

Verkkosivusto voi sisältää yksinkertaisia tai syviä hypertekstilinkkejä Michelinin tai kolmannen osapuolen yhteistyösivuille. Michelin ei mitenkään kontrolloi kolmannen osapuolen verkkosivustoja eikä siten myöskään ota mitään vastuuta niiden saatavuudesta, merkityksestä, pääsystä, sisällöstä, mainoksista, tuotteista ja/tai palveluista näillä tai näiltä verkkosivustoilta viitatuilla sivuilla. Michelin ei tämän vuoksi ole myöskään vastuussa suorista tai epäsuorista vahingoista, joita voi syntyä mennessäsi yhteistyökumppanin verkkosivustolle tai käyttäessäsi tällaista verkkosivustoa tai siitä, että verkkosivusto rikkoo lain tai säädösten vaatimuksia.


Kohta 8        TOIMIVALTA JA SOVELLETTAVA LAKI
 

Verkkosivustoa tai tätä juridista informaatiota koskevat riita-asiat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Riita-asioissa sovelletaan ja niitä tulkitaan suomen lain mukaisesti, muusta lainsäädännöstä riippumatta. Se, joka käyttää verkkosivustoa hyväksyy nimenomaisesti tämän lausekkeen soveltamisen. Mikäli jokin ehto tässä juridisessa informaatiossa osoittautuu lainvastaiseksi, pätemättömäksi tai ei soveltuvaksi jostakin syystä, voidaan se tulkita kuulumattomaksi tähän juridiseen informaatioon, eikä se vaikuta muiden ehtojen pätevyyteen tai niiden soveltamiseen.

Verkkosivusta vastuussa: Peyman Sabet, toimitusjohtaja

 

Michelin Nordic AB

Box 47 175

100 74 STOCKHOLM

Kohta 9 Google-kääntäjän vastuuvapauslauseke

Hosting-palveluntarjoaja:
Microsoft Ireland Operations Ltd.
One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown,
Dublin 18, D18 P521,
Ireland
+353 1 7063476

Tämä palvelu saattaa sisältää Google-käännöksiä, tai voit halutessasi valita käyttäväsi Googlea koko verkkosivuston tai sen osien kääntämiseksi.

 

Lähdekielestä mihin tahansa muuhun kieleen tehtyjen käännösten tarkkuudesta, luotettavuudesta tai oikeellisuudesta ei anneta minkäänlaisia takuita. Sisältö voi olla virheellisesti käännetty käännösohjelman rajoituksista johtuen.

Sivuston virallinen teksti on sivuston suomalainen versio. Mikäli sivuston sisällön tarkkuuden suhteen herää kysymyksiä, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse.

 

Kiitos, että vierailet verkkosivuillamme.

 

Nämä yleiset ehdot muutettiin viimeksi 30.04.2019 ja ovat voimassa toistaiseksi

Käyttämääsi verkkoselainta ei tueta
Tämä verkkosivusto ei tue käyttämääsi verkkoselainta. Sen vuoksi kaikki toiminnot eivät välttämättä toimi aiotulla tavalla. Tämä saattaa hankaloittaa sisältöjen selaamista. Käytä tai päivitä/asenna jokin seuraavista selaimista, jotta voit käyttää tätä verkkosivustoa mahdollisimman monipuolisesti.