Näytä jälleenmyyjät lähellä Tee uusi haku
stock banner image

TIETOA RENGASPALOVAAROISTA

Mitkä ovat tärkeimmät renkaisiin liittyvät palovaarat? Miten niitä voidaan ehkäistä? Mitä hätätoimenpiteitä on toteutettava? Lue lisää alla.

Tulipalovaarat

 • Normaaleissa käyttö- ja varastointiolosuhteissa renkaista ei aiheudu erityistä vaaraa.
 • Renkaat eivät syty helposti palamaan. Palamisreaktion käynnistymiseen tarvitaan voimakas sytytyslähde (ks. syttyvyysparametrit liitteestä).
 • Renkaan palaminen synnyttää voimakkaan kuumuuden ja ja tiheää mustaa savua, joka sisältää esimerkiksi hiilioksideja, hiilivetyjä (etenkin polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä), typen oksideja, halogeenihappoja sekä suuria määriä nokea ja palamatonta materiaalia. Joissakin tapauksissa renkaan palaessa erittyy öljyisiä nesteitä.
 • Savun koostumus vaihtelee palon hapensaannin mukaan (tulipalo ulkoilmassa tai suljetussa tilassa, ilmastointi) tai sääolosuhteista (tuuli, sumu, sade, ulkoilman lämpötila) ,...),
 • Renkaiden synnyttämä savu voi heikentää nopeasti näkyvyyden. Suljetuissa tiloissa (esim. metrotunnelit, laiturit ja maanalaiset asemat) ne voivat myös vaarantaa hengitysilman.
 • Michelin Acoustic® -teknologia koostuu renkaan sisällä olevasta polyuretaanivaahtokerroksesta, joka vähentää rengasmelua. Tämä vaahto johtaa erityiseen palokäyttäytymiseen. Acoustic-renkaat voivat palaa nopeammin kuin tavalliset renkaat ja synnyttää erittäin suuria määriä savua (noin 300 °C:n lämpötilassa yhdestä kilogrammasta polyuretaanivaahtoa vapautuu pahimmassa tapauksessa yli kaksi tuhatta kuutiometriä sameaa, myrkyllistä ja syttyvää savua).

Renkaan syttyvyysparametrit laboratorio-olosuhteissa

 • Leimahduspiste: 288 °C
 • Itsesyttymislämpötila: 315 °C
 • Lämpöarvo: 24-30 MJ/kg rengassarjasta ja rengaskoosta riippuen

Miten rengaspaloja voidaan ehkäistä?

 • Renkaat on varastoitava viileässä, kuivassa ja ilmastoidussa tilassa, kaukana avotulesta ja lämmönlähteistä. Erityisesti tulitöitä (hitsaaminen, hiominen, leikkaaminen jne.) ei saa suorittaa renkaiden välittömässä läheisyydessä ilman asianmukaisia turvalaitteita. Suoraa kosketusta kuumiin pintoihin (mukaan lukien lämmitysputket ja lämpöpatterit) on vältettävä.
 • Tupakointi rengasvaraston lähellä on kielletty.
 • Renkaat on säilytettävä etäällä useimmista kemikaaleista, mukaan lukien liuottimet, bensiini, dieselpolttoaine, öljyt, rasvat, hapot ja desinfiointiaineet.
 • Renkaiden ja erityisesti Michelin® Acoustic -renkaiden tuleen reagoinnin johdosta (nopea palon leviäminen, runsaat savupäästöt) on varmistettava, että kaikki keinot henkilöstön evakuoimiseksi varastotiloista ovat käytettävissä. Säännöllisiä evakuointiharjoituksia suositellaan.
 • Renkaiden säilytystä kellarikerroksessa ei suositella.
 • Michelin® Acoustic -renkaita ei saa säilyttää kellarikerroksessa tai ensimmäisessä kerroksessa. Sama koskee varastointia pohjakerroksessa, jos rakennuksessa on kerroksia tai kellarikerros, joihin savu saattaa päästä tunkeutumaan.
 • Renkaita on käytettävä niiden käyttötarkoituksen mukaisissa olosuhteissa. Tulityöt paineistetun renkaan lähellä ovat johtaneet vakaviin onnettomuuksiin. Lämpötilan nousu johtaa paineen nousuun renkaan sisällä, mikä voi aiheuttaa renkaan räjähtämsen. Renkaat on pidettävä mahdollisimman kaukana lämmönlähteistä.
   

Toiminta tulipalon syttyessä

 • Tärkeimmät sammutusaineet ovat vesi suurina määrinä sekä sammutusvaahto. Sammutuksen alussa voidaan käyttää sammutusjauhetta liekkien tukahduttamiseen ennen kuin jatketaan vedellä tai mahdollisesti vaahdolla.
 • Kuumentuneen, paineistetun renkaan jäähdyttäminen voi aiheuttaa renkaan halkeamisen ja lämpöshokin, joten se on tehtävä kohtuullisen etäisyyden (vähintään 5-10 m) päässä, jotta vältetään renkaasta sinkoutuvien osien ja paineaallon aiheuttamat iskut. Huomaa, että kaivosrengaspalon sattuessa on noudatettava erityisiä turvallisuuskäytäntöjä. Katso lisätietoja teknisestä esitteestä.
 • Liekin kuumentama rengas kerää paljon lämpöä. Silloin on hyvin todennäköistä, että se syttyy uudelleen. Palaneita, sammutettuja renkaita on tarkkailtava useita tunteja ja jäähdytettävä jatkuvasti. Liekkien puuttuminen ei tarkoita, että palo olisi sammunut.
 • Rengaspalon sattuessa on käytettävä itsenäistä hengityslaitetta.
   

Palamissavulle altistumista tulee välttää.

VAROITUS
Tämä asiakirja sisältää tietoa renkaiden vaaroista niiden odotetuissa käyttöolosuhteissa. Tiedot perustuvat kirjoitushetkellä saatavilla oleviin tietoihin. Ne koskevat tärkeimpiä rengastyyppejä: henkilöautojen, jakeluautojen, kuorma- ja linja-autojen, maatalouskoneiden, lentokoneiden, maansiirto- ja teollisuuskoneiden, kilpa-autojen ja metron renkaita sekä Michelin® Acoustic -renkaita. Teknisissä esitteissä voidaan suositella täydentäviä varotoimia riippuen rengassarjasta ja käyttöolosuhteista (esim. kaivosrenkaat).

Luontipäivä: Marraskuu 2022

Käyttämääsi verkkoselainta ei tueta
Tämä verkkosivusto ei tue käyttämääsi verkkoselainta. Sen vuoksi kaikki toiminnot eivät välttämättä toimi aiotulla tavalla. Tämä saattaa hankaloittaa sisältöjen selaamista. Käytä tai päivitä/asenna jokin seuraavista selaimista, jotta voit käyttää tätä verkkosivustoa mahdollisimman monipuolisesti.